Květen 2008

:) pěknéé:D pár citátků

18. května 2008 v 17:51
I can by only myself....sorry if that is hell for you. (Mohu být jen sám sebou... sorry, jestli je to pro tebe peklo.)
Wisch I could be a better person.(Přál bych si být lepším člověkem.)
If loving you was wrong, I don´t want to be right.( Jestli to, že jsem tě milovala bylo špatné, potom nechci dělat správné (dobré) věci)
I only wear black, until they make somethink darker.(Nosím pouze černou, dokud nevymyslí něco temnějšího.)
I hid my feeling behind a smile. (Skrývám svůj pocit za úsměv.)
Wisch I was as invisible, as you make me feel.(Přál(A) bych si být tolik neviditelný(á) , jak se kvůli tobě cítím.)
Boys break hearts, so why don´t girls break their necks?(Kluci lámou srdce, tak proč jim holky nezlomí krky? )
You ask me what is wrong and I said NOTHIN, then I turned aroun and whispered EVERYTHIN.(Zeptal(a) ses mě co je špatně a já řekl (a) NIC, pak jsem se otočil(a) a zašeptal(a) VŠE.)
I have fallen down, from heaven.(Spadl(a) jsem dolů, z nebe.)
That you know my NAME dosen´t mean that you know ME. tohle mne krasne vystihuje...(To, že znáš mé JMÉNO, neznamená, že znáš MĚ.)
Where can you run to escape from yourself?(Kam máš běžet, abys utekl sám sobě?)
You can run, but you can´t hide...(Můžeš běžet, ale neschováš se.....)
Sometimes, the person who you fall for, isn´t ready to catch you.( Někdy, člověk kvůli kterému (pro kterého) padáš není připraven tě chytit.)
Why does free love cost so much?...(Proč láska zadarmo stojí tolik?)
Jus´t because I don´t care dosen´t mean that I don´t udersand.(To, že mě to nezajímá, neznamená, že tomu nerozumím.)
Maybe, when he broke my heart , he forgot that I coul feel....(Možná, že když mi zlomil(a) srdce, zapomněl(a), že mám city.)
You can´t not kill what you did not create....(Nemůžeš zabít to, co jsi nevytvořil(a).)
Fallen angel go to the hell.moje oblibena veticka!!!(Padlý anděli, jdi do pekla., Nebo spíše i Padlý andělé jdou do pekla)
Just because I´m not crying dosen´t mean that I´m ok.tohle mne taky nadherne vystihuje(To, že nepláču, ještě neznamená, že jsem v pořádku.)
I hurt myself so you can´t.(Zranil(a) jsem se sám(a), taže ty (už) nemůžeš.)
Never again will my tears fall for you.....(Nikdy více pro tebe neuroním slzy.....)
Sorry, I can´t be perfect.(Sorry,ale já nemúžu být perfektní)
"Sni, jako bys měl žít navždy. Žij, jako bys měl zemřít dnes."
( Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today. )
-- James Dean --

Nejdůležitější věc v komunikaci je slyšet to, co nebylo řečeno nahlas.
( The most important thing in communication is to hear what isn't being said. )
-- Peter F. Drucker --
Nic se nevyrovná studenému pivu v horkém vánočním ránu.
( There's nothing like a cold beer on a hot Christmas morning. )
-- Homer Simpson --
Lež může oběhnout půlku světa, zatímco pravda si teprve obouvá boty.
( A lie can travel halfway around the world while the truth is putting on its shoes. )
-- Mark Twain --
Život není nic jiného než hra, kterou většina z nás prohraje.
( Life is nothing but a game, that most of us will lose.)
Nikdy ti není dán sen, aniž by ti zároveň nebyla dána moc jej uskutečnit.
( You are never given a dream without also being given the power to make it true. )
-- Richard Bach --
Pamatuj, že každý dobrý přítel byl někdy cizinec.
( Remember that every good friend was once a stranger.)
Eskymáci mají padesát dva výrazů pro sníh, protože je to
pro ně důležité. Stejně tolik jmen by mělo být pro lásku.
( The Eskimo has fifty-two names for snow because it is
important to them; there ought to be as many for love. )
-- Margaret Atwood --
Každý člověk zemře. Ne každý člověk opravdu žije.
( Every man dies. Not every man truly lives. )
- Mel Gibson -
Neříkej světu, co chceš udělat. Udělej to!
( Tell the world what you intend to do, but first show it! )
-- Napoleon Hill --
Tvůj život je to, co z něj dělají tvé myšlenky.
( Your life is what your thoughts make it. )
- Marcus Aurelius -

Žij tak, jak si budeš přát, abys žil, až budeš umírat.
( Live as you will have wished to have lived when you are dying. )
-- Christian Furchtegott Gellert --
Život = první polovinu nám znepříjemňují rodiče, tu druhou půlku zase děti.
(Life = first half is ruined by our parents, the other half is ruined by our children.)
Dokáži odolat čemukoli, kromě pokušení.
( I can resist everything except temptation. )
-- Oscar Wilde --
Nikdy, nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej.
( Never, never, never, never give up. )
-- Winston Churchill --
Život musí být o něčem víc, než mít všechno.
( There must be more to life than having everything. )
Když ti celý svět říká "ne", řekni sám sobě "ano" 10 x hlasitěji.
( When all the world is telling you 'no', tell yourself 'yes' ten times louder. )
Každý nový začátek pochází z konce nějakého jiného začátku.
( Every new beginning comes from some other beginning's end. )
-- Seneca --
Je lepší být optimista a mýlit se, než být pesimista a mít pravdu.
( It is better being an optimist and being wrong,
than being a pessimist and being right. )

Dokud je život, je i naděje.
( While there's life there's hope. )
-- Cicero --

Aby jí dokázal svou lásku, šplhal na nejvyšší hory, plaval
po nejdelších řekách a potápěl se v těch nejhlubších mořích.
Dosáhla rozvodu: Nikdy nebyl doma.
( To prove his love for her, he climbed the highest mountains,
swam the longest rivers and dived the deepest seas.
She got a divorce: He was never home. )

Žít zítra je příliš pozdě. Žij dnes.
( Tomorrow's life is too late. Live today. )
-- Marcus Valerius Martialis --

Zasluhuje si Ráj ten, kdo přiměje své druhy ke smíchu.
( He deserves Paradise who makes his companions laugh. )
-- Koran --

Za každou minutu hněvu ztrácíš 60 vteřin štěstí.
( For every minute you are angry, you lose sixty seconds of happiness. )

Někdy to dobré, co děláš, ti nepřinese vůbec nic dobrého.
( Sometimes the good you do don't do you any good. )

Nikdo nemůže být dokonalý. Obejmi své nedokonalosti, dělají tě tím, kým jsi.
( Nobody can be perfect. Embrace your imperfections, they make you who you are. )

Narodil ses jako originál. Nezemři jako kopie.
( You were born an original. Don't die a copy. )
-- John Mason --

"Je tu bolest, kterou stále cítím a ty to nikdy nebudeš
vědět, protože je způsobena tvou nepřítomností."
( There is one pain I always feel which you will never
know because it is caused by the absence of you. )

Někdy ztrátou získáváme.
A někdy získáváním ztrácíme.
( Sometimes by losing we gain.
And sometimes by gaining we lose. )
-- Tao Te Ching --

Nepobývej v minulosti, nesni o budoucnosti,
soustřeď mysl na přítomný okamžik.
( Do not dwell in the past, do not dream of the future,
concentrate the mind on the present moment. )
-- Buddha --

Nic netrvá věčně, přesto nikdy nic zcela nemizí.
( Nothing lasts, yet nothing ever goes away. )

"Co mne nezabije, to mne posílí."
( That which does not kill me, makes me stronger. )
-- Fridrich Nietsche --

Neměj strach z dokonalosti - nikdy jí nedosáhneš.
( Have no fear of perfection - you'll never reach it. )
-- Salvador Dali --
To, že ti nikdo nerozumí, z tebe ještě nedělá umělce.
( The fact that no one understands you doesn't make you an artist. )

Ani sebekratší okamžik nelze prožít znovu.
Nevyužiješ-li ho, promarníš nejspíš celý život.
( Not even the shortest moment can be lived again.
If you don't use it, you will probably waste the whole life. )

"Každý člověk má právo rozhodnout o svém vlastním osudu."
( Every man gotta right to decide his own destiny. )
-- Bob Marley --

Změna není nikdy snadná. Bojuješ, aby se věci nezměnily. Bojuješ, aby se změnily.
( Change is never easy. You fight to hold on. You fight to let go. )
-- Báječná léta --
- (The Wonder Years) -
"Jednou přijde čas, na cestě za tvými cíli,
kdy budeš muset roztáhnout křídla a letět."
( There will come a point, during the pursuit of your
goals, when you must spread your wings and fly. )
"Správně vidíme jen srdcem; co je opravdu důležité, je očím neviditelné."
( It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye. )
-- Antoine De Saint-Exupery --

"Za každou krásnou věcí je nějaký druh bolesti."
( Behind every beautiful thing there is some kind of pain.)
-- Bob Dylan --

Vždy skladuj pivo na tmavém místě.
( Always store beer in a dark place. )

Čím větší úsměv, tím ostřejší nůž.
( The bigger the smile, the sharper the knife. )

Žij a uč se. Nebo nebudeš žít dlouho.
( You live and learn. Or you don't live long. )

Budoucnost začíná dnes, ne zítra.
( The future starts today, not tomorrow. )

Život je plný neštěstí, osamělosti a utrpení - a všechno to příliš brzy skončí.
( Life is full of misery, loneliness and suffering - and it's all over much too soon. )
-Woody Allen -

"Pokud procházíš peklem... nezastavuj se..."
( If you are going through hell.... keep going...)
-- Winston Churchill --

Nejez žlutý sníh !
( Don't eat yellow snow ! )

Sny jsou skutečné, dokud trvají.
Co jiného se dá říci o našem životě ?
( Dreams are real as long as they last.
What else is there to say about our life? )


Můžete si stěžovat, že růže mají trny,
nebo se můžete radovat, že trny mají růže.
( You can complain because roses have thorns,
or you can rejoice because thorns have roses. )

Tohle je ten zítřek, kterého ses včera bál. A teď už víš proč.
( This is the tomorrow you worried about yesterday. And now you know why. )

Kdykoli si myslíš, že je tu problém, ta samotná myšlenka je ten problém.
( Any time you think the problem is out there, that very thought is the problem. )
-- Stephen R. Covey --

"Pokud někdo tvrdí, že jej slunce činí šťastným, tak ještě nikdy netančil v dešti."
(Anyone who says sunshine brings happiness has never danced in the rain.)

"Život je tragédie pro ty, kdo cítí, ale komedie pro ty, kdo myslí."
( Life is a tragedy for those who feel, but a comedy to those who think. )
-- Horace Walpole --

"Občas zraňujeme ty, které milujeme."
(Sometimes we hurt the ones we love.)

:D jen tak

17. května 2008 v 20:41
Nééééé::D za chvilku výzo:D: jako je dobréé že je konec školy.. lol, ale to výzo bude vypadat tak škaredě.:D noo nepropadáám.. :D konečně skončíí muj stresing.. Da přestanu tloustnout::D smichh... no coo.. pak zkopíruju výzo:D. chcete?D :D:

Venuše:) pařba::D

17. května 2008 v 20:38
Holky paříí::D ouh to byla podívaná....:) byly jsme na akci ve Venušii..:D smich, Já a tyto dve dvojky::D MVR:))
Dalšíí fotto:) Jááá :) smích, a Kamilka.:) co tak na mě koukáš:::D
noo:: a pohled na parket::D

:)) Julišek a wendy:-) WC fotto

17. května 2008 v 20:23
Wendy a jáá:) tato fotka byla pořízena na wecku::D

Julišek se maloval:))

17. května 2008 v 20:17

Three Days Grace:)

17. května 2008 v 19:42
Three Days Grace - Never too late
Tuto písničku mám moc ráda:)) ouuuhhh